Millaista taloudellista tukea aikuisopiskelijan on mahdollista saada?

Moni opintojen aloittamista suunnitteleva aikuinen pelkää, että joutuu keskeyttämään työnsä opintojen vuoksi. Aina näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Sekä nykyajan työ että opinnot joustavat elämäntilanteesi mukaan ja monissa opinnoissa on mahdollista laatia henkilökohtainen oppimissuunnitelma, joka huomioi elämäntilanteesi sekä tavoitteesi kokonaisvaltaisella tavalla.

Osa-aikainen työ opintojen lomassa voi auttaa rahoittamaan opintoja

Osa-aikainen työ voi olla loistava ratkaisu opintojesi rahoittamiseksi – voit tehdä töitä sen verran kuin ehdit ja jaksat opintojen lisäksi. Vakituisen työsuhteen omaavat opinnot aloittavat henkilöt voivat saada työstään opintovapaata. Myös vuorotteluvapaa tai osa-aikatyön tekeminen nykyiseen työpaikkaan kokopäivätyön sijaan saattavat tulla kyseeseen. Kaikki edellä mainitut järjestelyt vaativat kuitenkin työnantajan suostumuksen.
Opintovapaan osalta se kauanko olet nykyisessä työpaikassasi työskennellyt vaikuttaa vapaasi pituuteen. Lyhyimmillään opintovapaata voi saada ainoastaan yhdeksi päiväksi, mutta pisimmillään sen pituus voi olla jopa kaksi vuotta. Opintovapaata ei ole pakko pitää kerralla vaan voit suunnitella sen jaksottamista omien tarpeidesi mukaan. Kannattaa kuitenkin muistaa, ettet välttämättä saa opintovapaata heti halutessasi, vaan työnantasi voi lykätä sen alkua jopa puolen vuoden mittaisen ajanjakson verran.

Vuorotteluvapaa voi olla hyvä vaihtoehto opintovapaalle. Vuorotteluvapaa tarkoittaa sitä, että olet osittain töissä – sinun tulee olla pois töistä minimissään 100 päivää, jotta voit hakea vuorotteluvapaata. Maksimissaan voit olla pois töistä 180 päivää vuorotteluvapaan aikana. Vuorotteluvapaan ajalta sinulle maksetaan vuorottelukorvausta, mutta vuorotteluvapaa vaatii aina työnantajan suostumuksen.

Aikuiskoulutustuki ja muita vaihtoehtoja

Jos olet saanut työnantajaltasi luvan opintovapaaseen, saattaa sinulla olla myös oikeus aikuiskoulutustukeen. Tuen saamisen edellytyksenä on vähintään kahdeksan vuoden työkokemus joko työntekijänä tai yrittäjänä. Tämän lisäksi nykyisen työsuhteesi tai yrittäjyytesi on täytynyt kestää minimissään vuoden verran. Aikuiskoulutustuen saaminen edellyttää lisäksi, että jäät opintovapaalle, jonka ajalta et saa palkkaa, minimissään kahden kuukauden ajaksi, ja ettet saa opintoihisi muuta taloudellista tukea. Aikuiskoulutustukea haetaan Koulutusrahastosta, jonka internet-sivuilta löydät aiheesta runsaasti lisätietoa.
Joissakin tapauksissa aikuisopiskelija on oikeutettu Kelan maksamaan opintotukeen, opintolainaan ja asumislisään. Näistä tukimuodoista löydät helposti lisätietoja Kelan internetsivuilta.

Aikuiskoulutustuen saajana sinulla saattaa olla oikeus saada valtiontakaus opintolainaan. Tämä edellyttää sitä, että yhtäjaksoinen aikuiskoulutustukijaksosi on minimissään kahdeksan viikon mittainen. Tulojasi tai omaisuuttasi ei huomioida opintolainan saamisessa eivätkä ne vaikuta opintolainan saamiseen suuntaan eivätkä toiseen. Kannattaa kuitenkin huomioida, että jos saat tiettyjä etuuksia, voi tämä olla este lainatakauksen saamiselle. Kannattaakin kysellä Kelasta lisätietoja myös tähän asiaan liittyen. Opintolainaa harkitessasi kannattaa miettiä myös lainan takaisinmaksuun liittyviä asioita. Opintolaina ei ole korotonta lainaa eikä siten ”ilmaista rahaa”, minkä vuoksi kannattaakin miettiä tarvitsetko sitä todella vai voisitko rahoittaa opintosi jotenkin muuten.
Jos opiskelet oppisopimuksella, voit saada työpäiviesi ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tämän lisäksi sinulla saattaa olla oikeus päivärahaan, perheavustukseen sekä matkakorvaukseen lähiopetuspäivien ajalta.

Otathan myös selvää, olisiko sinun mahdollista saada apurahaa tai stipendi. Useat järjestöt ja säätiöt nimittäin myöntävät niitä myös opintoihin. Jos lähdet esimerkiksi opiskelemaan ulkomaille, saattaa apurahasta tai stipendistä olla hyötyä kulujen kattamisessa. Opintoihin liittyvän päättötyön tekeminen saattaa olla niin suuri projekti, että haluat ehkä paneutua siihen täysillä. Tällaisessa tilanteessa stipendi tai apuraha auttaa osaltaan vähentämään taloudellisia huoliasi päättötyöprosessin aikana. Yliopiston jatko-opinnot, väitöskirjan jälkeinen tutkimus, taiteeseen liittyvät projektit sekä työharjoittelu saattavat myös olla stipendin tai apurahan myöntämisperuste.

Aikuiskoulutuksen rahoittamiseen on siis monia mahdollisuuksia eikä omia opintohaaveita kannatakaan haudata pelkästään sen takia, että pelkäisi perheen toimeentulon puolesta. Hyvä etukäteissuunnittelu sekä asioiden selvittely etukäteen luovat hyvän pohjan taloudelliselle opiskelulle, joka on omiaan parantamaan työllistymismahdollisuuksiasi tulevaisuudessa.