Mikä on näyttötutkinto?

Monen aikuisen kohdalla, jolla jo on runsaasti työkokemusta, muttei lainkaan ammatillista tutkintoa, voi näyttötutkinto olla hyvä keino saada “tunnustusta” ja “todiste” omasta osaamisesta. Saattaa tuntua turhauttavalta, jos tiedät itse osaavasi jonkin tietyn ammatin, mutta sinulla ei ole tästä todisteena muodollista todistusta, jolloin jäät työtä hakiessasi helposti tutkinnon omaavien hakijoiden varjoon. Tällöin näyttötutkinto voi olla nopea ja tehokas tapa paikata tilanne sekä parantaa työllistymismahdollisuuksiasi.

Näyttötutkinnossa tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa pääasiassa tavallisissa työtilanteissa. Näyttötutkinnon suorittamista varten on mahdollista käydä ensin näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta, joka auttaa sinua joko hankkimaan tai lisäämään näyttötutkinnossa tarvitsemaasi ammattitaitoa. Jos sinulle kuitenkin on jo kertynyt riittävästi ammattitaitoa sekä osaamista, ei valmistavaan koulutukseen osallistuminen ole välttämätöntä. Voit suorittaa näyttötutkintona joko ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Samalla saat kelpoisuuden hakea suorittamaan korkeakoulututkintoa tai ammattikorkeakouluopintoja.

Mitä tarkoitetaan perustutkinnolla?

Perustutkinto on tutkinto, johon hakeaksesi sinulla ei tarvitse olla työkokemusta eikä aikaisempaa koulutusta. Perustutkinto tarjoaa nimensä mukaisesti opiskelijalle alan perustiedot ja sen suorittaminen kestää noin 0-3 vuotta. Opiskeluaika vaihtelee, koska erilaisista lähtökohdista johtuen myöskin opiskelijoiden henkilökohtaiset oppimissuunnitelmat voivat olla hyvinkin erilaisia. Perustutkinnon suorittamiseen osallistumisesta ei peritä ollenkaan osallistumismaksua. Jos opiskelet päätoimisesti, on sinulla mahdollisuus myös saada opintoihisi taloudellista tukea.

Netti tarjoaa runsaasti neuvoa ja tukea aikuisopintoja suunnittelevalla

Jos harkitset aikuisopintojen aloittamista, muttet oikein tiedä mistä lähteä liikkeelle tai mihin tahoon ottaa yhteyttä tai jos tunnet olevasi yksin opintoihin liittyvien kysymystesi ja tunteidesi kanssa, ilahdut varmasti kuullessasi, että internetistä löytyy runsaasti auttavia tahoja. Erilaiset neuvontapuhelimet ja chat-palvelut voivat olla erinomaisia tukipilareita siinä vaiheessa, kun mieleesi hiipii epäilys opintojesi onnistumisen suhteen. Myös erilaiset koulutusvalmentajat tarjoavat palvelujaan ja jos et oikein tiedä, mitä reittiä sinun kannattaisi haluamasi koulutus hankkia, saattaa koulutusvalmentajan puoleen kääntyminen olla hyvä ratkaisu. Ammattilainen osaa katsoa tilannettasi objektiivisesta näkökulmasta sekä tuntee erilaiset aikuiskoulutusvaihtoehdot perinpohjin.

Kansainväliset opinnot

Osa aikuiskoulutuksista sisältää ulkomaanjakson, joka voi kestää kahdesta viikosta jopa kahteentoista viikkoon. Tällainen jakso saattaa olla erinomainen mahdollisuus parantaa omaa kielitaitoa sekä saada uusia ajatuksia ja näkemyksiä. Jos suunnitelmissasi on lähteä opintojen aikana ulkomaille, kannattaa ulkomaanjakson suunnittelu aloittaa hyvissä ajoin. Keskustele asiasta sekä vastuukouluttajasi että oppilaitoksesi kansainvälisyysvastaavan kanssa. Kohenna kohdemaan kielitaitoasi jo kotimaassa, jotta saat ulkomaanjaksosta mahdollisimman paljon irti. Hakemuksen täyttämiseen sekä liitteiden valmisteluun kannattaa käyttää riittävästi aikaa ja tehdä ne huolellisesti. Hyödynnä myös mahdolliset valmennusmahdollisuudet.

Kulttuurishokkiin on syytä varautua, vaikket lähtisikään pohjoismaita edemmäs – jokaisessa maassa on kuitenkin omat tapansa toimia ja ne saattavat poiketa yllättävänkin paljon perisuomalaisista toimintatavoista. Ensin uudessa maassa kaikki saattaa tuntua ihanalta ja kiehtovalta, mutta jossakin vaiheessa kaikki saattaakin alkaa tuntua vieraalta ja oudolta, kenties jopa vastenmieliseltä. Saatat jopa tuntea tarvetta vetäytyä ja pysytellä omissa oloissasi. Älä kuitenkaan pelästy, koska nämä ovat hyvin tyypillisiä kulttuurishokin piirteitä. Kun palaat takaisin Suomeen, varaudu siihen, että joudut todennäköisesti paluushokin pyörteisiin. Vaikka kotimaasi on toki sinulle tuttu, saatatkin katsoa sitä ”erilaisin silmin” kuin ennen lähtöä ja joudut tästä syystä käsittelemään aivan uudenlaisia tunteita. Kenties opit ulkomailla asioita, joita haluaisitkin toteuttaa myös suomalaisessa työympäristössä, mutta jotka eivät sellaisenaan istu omaan työympäristöösi. Tai kenties jäit kaipaamaan toisesta maasta joitakin käytäntöjä, työkavereita tai kauniita maisemia, jotka ehtivät ulkomaanjakson aikana tulla tutuiksi. Älä pelästy näitä tunteita myöskään kotiin palattuasi, sillä myös paluushokki on täysin normaali reaktio!