Elinikäisen oppimisen periaate luo oivallisen pohjan aikuiskoulutukselle

Suomessa puhutaan paljon elinikäisestä oppimisesta ja sen tärkeydestä, mutta tästä huolimatta aikuisen päättäessä aloittaa tai jatkaa opintojaan, saattaa hän saada osakseen runsaasti päivittelyä ja hämmästelyä. Monelta aikuisopiskelijalta on jopa kysytty, miksi kyseinen henkilö haluaa opiskella vielä aikuisenakin – eikö hän haluaisi jo olla työelämässä ansaitsemassa ikuisen opiskelijabudjetilla kituuttamisen sijaan? Moni ei tule kuitenkaan ajatelleeksi sitä, että nykyisin on mahdollista tehdä sekä töitä että opiskella erilaisten joustavien järjestelyjen ansiosta siten, ettei opintojen tarvitse välttämättä näkyä edes palkkapussissa.

Millaisia ominaisuuksia aikuisopiskelijalta vaaditaan?

Aikuisopiskelu on usein erittäin omatoimista, joten omatoimisuus ja itseohjautuvuus ovat ehdottomia edellytyksiä aikuisopinnoissa menestymiselle. Kukaan ei ole katsomassa perään samalla tavalla kuin peruskoulussa ja osittain vielä lukiossakin. Toisaalta tämä ei tarkoita myöskään sitä, että aikuisopiskelijan pitäisi pärjätä täysin yksin. Tukea ja ohjausta on kyllä saatavilla – sitä pitää vain osata pyytää, toisinaan kenties jopa vaatia. Aikuisopiskelijan on hyvä tuntea itselleen optimaalisin opiskelutyyli – osa oppii selkeästi parhaiten kuulemalla, osa näkemällä asiat käytännössä, osa lukemalla ja osa tekemällä asioita käytännössä. Monet käyttävät tehokkaasti useita erilaisia oppimistapoja. Osa tykkää tehdä tarkkoja muistiinpanoja ja osa alleviivata tärkeimmät kohdat kirjallisuudesta. Kun tuntee itselle parhaimmat tavat oppia, tehostuu oppiminen samantien.

Nykyaikana tietoa on runsaasti saatavilla ja aikuisopiskelijan eräs tärkeimmistä ominaisuuksista onkin tietynlainen lähdekriittisyys sekä oleellisen tiedon karsiminen kaiken epäoleellisen joukosta. Opiskelija joutuu suunnittelemaan omaa ajankäyttöään erityisen paljon, jos hän yrittää opiskella töiden ohella – hyvät organisointikyvyt tulevatkin tarpeeseen. Jotta opinnot edistyvät, vaaditaan myös sinnikkyyttä ja periksiantamattomuutta – vaikka joskus tuntuisikin siltä, että olisi mukavampaa tehdä melkein mitä tahansa muuta kuin opiskella, eivät opinnot edisty, jos näille omille mielihaluille antaa aina periksi.
Opiskelujen aloittaminen saattaa aiheuttaa monia kysymyksiä. Onko minusta tähän? Miten yhdistää työ ja opinnot? Mitä muut ajattelevat, jos lähden opiskelemaan vielä tämän ikäisenä? Mutta jos opiskelu todella kiinnostaa, kannattaa heittäytyä mukaan välittämättä muiden mielipiteistä tai omista mieleen hiipivistä epäilyksistä.

Oppisopimus sopii hyvin myös aikuisopiskelijalle

Oppisopimus on oiva vaihtoehto aikuisopiskelijalle, erityisesti aikuiselle, joka oppii mieluummin käytännön työn kuin lukemisen kautta. Oppisopimus on loistava tapa yhdistää opiskelu ja työ, koska sen aikana oppisopimuspaikassa tehdystä työstä opiskelijalle maksetaan palkkaa, joka vastaa minimissään alan harjoittelijan saamaa palkkaa.

Oppisopimus sopii monenlaisissa tilanteissa. Jos sinulla ei esimerkiksi ole lainkaan ammatillista peruskoulutusta, voi oppisopimus olla oiva väylä hankkia sellainen, tai jos työtehtävistäsi tulee aikaisempaa laajempia, voi oppisopimustyöpaikassa harjoittelu olla oiva väylä saada tuntumaa näihin uusin tehtäväalueisiin. Joissakin tilanteissa sinulla saattaa kyllä olla ammattitaitoa, muttei muodollista todistusta tai muodollista pätevyyttä osoittamaan taitojasi. Oppisopimus on oiva väylä näiden muodollisuuksien hankkimiseen. Elämäntilanteen muutosten tai mielenkiinnon kohteidesi muuttumisen vuoksi sinusta saattaa tuntua, että haluaisit kouluttautua aivan toisenlaiseen ammattiin kuin aikaisemmin, jolloin oppisopimus voi jälleen olla erinomainen väylä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Jos aiot hakeutua oppisopimuskoulutukseen sinun tulisi soveltua hakemallesi alalle. Lisäksi oppisopimusopiskelijalta vaaditaan omatoimisuutta, vahvaa motivaatiota sekä kykyä itsenäiseen opiskeluun.Toisaalta oppisopimusopiskelijana myös saat useita etuja – palkan lisäksi sinulla on oppisopimusopiskelijana oikeus muun muassa maksuttomaan teoriaopetukseen.

Työnantaja voi hyödyntää oppisopimusta esimerkiksi oman henkilökuntansa lisäkoulutuksessa tai rekrytointikanavana. Toisinaan voi olla vaikeaa löytää työmarkkinoilta juuri omiin tarpeisiin sopivaa työntekijää, jolloin sellaisen kouluttaminen itse saattaa tuntua hyvältä vaihtoehdolta. Tällöin kannattaakin puntaroida monelta kantilta, soveltuisiko oppisopimus juuri sinun yrityksesi rekrytointi- tai lisäkoulutusväyläksi.